Woensdag 27 april vond de feestelijke opening van het kasteelplein in Amerongen plaats. Tijdens de Koningsdagviering werd samen met de Oranjevereniging Amerongen en met honderden dorpelingen en donateurs de Margaretha Turnorlaan ingewijd als kasteelplein, speelplein, marktplein, feestplein en parkeerplein.

Kasteelplein als dorpsplein
De bewoners van Amerongen hebben lange tijd moeten wachten, maar na zes maanden restauratie is er eindelijk weer een statig Kasteelplein in Amerongen met dagelijkse functies als historisch bomenplein, speelplaats én parkeerruimte voor de bezoekers van Kasteel Amerongen en de Buitenplaats.

Van modderpoel naar statig bomenplein
Het Margaretha Turnorplein heeft sinds 1683 meedere transformaties doorgemaakt. Tot de Tweede Wereldoorlog kenmerkte het terrein zich als groen bomenplein. Tussen 1944 en 1945 is een deel van de zuidelijke boomaanplant gekapt. Sinds 1977 is het plein in gebruik als openbare parkeerplaats vanwege het toenemende autogebruik. Van het ooit zo statige Kasteelplein was weinig over.

Crowdfunding
In de restauratie van het plein is ongeveer 1,2 miljoen euro geïnvesteerd. Stichting Kasteel Amerongen was opdrachtgever van dit project en heeft dankzij de bijdragen van fondsen zoals Prins Bernhard Cultuurfonds, Dioraphte en Dinamo, maar ook subsidies vanuit het Rijk (OCW), provincie Utrecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug de restauratie kunnen realiseren. Daarnaast was een crowdfundactie opgezet waarbij bewoners 1.5 m² (of een meervoud daarvan) van het kasteelplein adopteerden, bomen en bankjes schonken of een donatie deden. Een deel van de bomen is geadopteerd door de leerlingen van de Wilhelminaschool en de Vrienden van Kasteel Amerongen. In november gingen de eerste bomen al de grond in waarbij de basisschoolleerlingen hielpen, zoals te zien is in deze video.

Plek met allure, geschikt voor de huidige tijd
Het kasteelplein is tevens een cadeau van het kasteel aan de Amerongers en leerlingen van de Wilhelminaschool. Zij kunnen op dit nieuwe plein in de pauze veilig en fijn spelen op het gedeelte onder de monumentale bomen aan de noordzijde dat afgeschermd is met een inklapbaar paaltje. De dorpelingen hebben nu een mooi dorpsplein voor feesten. Het historische plein is in oude luister hersteld; de zichtlijnen zijn geaccentueerd met molgoten van granieten keitjes. Bovendien is het plein ook verduurzaamd: (regen)water wordt vastgehouden in de waterbergingskratten onder de halfverharding. Hierdoor worden de 150 jaar oude bomen ook in droge tijden voorzien van water. Er zijn 30 nieuwe bomen geplant van acht jaar oud en de laan is autovrij gemaakt. Specialistische restauratie-aannemers restaureerden de monumentale lantaarn uit 1919 en knapten het entreehek op. Een scheve muur die op instorten stond is vernieuwd én het plein heeft laadpalen voor elektrische auto's en elektrische fietsen. Stichting Kasteel Amerongen heeft het plein daarmee weer gemaakt tot wat het was: een plek met allure passend bij het kasteel, maar ook geschikt voor de huidige tijd.

Bezoek van Margaretha Turnor
De opening van het vernieuwde kasteelplein is gecombineerd met de viering van Koningsdag inclusief aubade. Margaretha Turnor reisde met haar koets af van het kasteel naar het plein voor de openingshandeling. Na het proosten met oranjebitter (en koffie) konden alle Amerongers gratis een kijkje nemen bij Kasteel Amerongen.

Foto's: Theo Scholten