Kasteel Amerongen staat in de steigers. Belangrijkste doel is het schilderwerk, daarnaast worden de voegen en de hemelwaterafvoer gecontroleerd. Uiteraard moet alles zorgvuldig gebeuren, niet alleen voor de veiligheid van de werklui (de steigers zijn 20 meter hoog!), maar ook om het huis te beschermen. De steiger staat in de gracht en wordt opgebouwd via een, eveneens speciaal voor dit doel gebouwde, brug. Er wordt gestart met de zuidzijde, vervolgens verhuist de steiger naar de westkant, dan de oostkant en tenslotte de noordzijde. Gemiddeld wordt er zes weken gewerkt per zijde, hoewel de voorkant wat meer tijd kost doordat er zich daar meer houtwerk bevindt. Alles bij elkaar een enorme klus, maar daarna is het huis weer beschermd tegen regen en zonneschijn.

foto: Arie Rebergen