Voor een veilig en verantwoord bezoek aan Kasteel Amerongen ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld.

Voor bezoekers geldt:
Voor een veilig en verantwoord bezoek aan Kasteel Amerongen ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek te brengen aan het museum. Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. Uitgangspunt van het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.

Algemeen

 1. Bezoekers zijn in het bezit van een vooraf online aangeschaft entreebewijs dat op de website van Kasteel Amerongen is geboekt voor een specifieke datum en tijdstip. Het is vooralsnog niet mogelijk om het museum zonder reservering te bezoeken. Ook voor een bezoek met museumkaart, vriendenabonnement e.d. geldt dat vooraf via de website een entreebewijs gekocht moet worden.
 2. Bezoekers komen maximaal 15 minuten uur voor starttijd om wachtrijen zoveel mogelijk te voorkomen;
 3. Ieder uur mogen maximaal 48 personen het kasteel bezoeken. Het maximum aantal bezoekers is gebaseerd op anderhalve meter afstand. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1 bezoeker of 1 gezelschap per 10 vierkante meter netto vloeroppervlak;
 4. Bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts mag men het museum niet bezoeken;
 5. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap. Onder een gezelschap wordt verstaan: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten;
 6. Bezoekers mogen gedurende 1 uur het kasteel bezoeken en de tuinen tot uiterlijk 17.45 uur. Bezoekers houden zelf de tijd in de gaten;
 7. In museumwinkel Annebetje/VVV Amerongen mag alleen met pin/contactloos worden betaald;
 8. Groepsrondleidingen, -arrangementen en groepsactiviteiten vinden vooralsnog geen doorgang;
 9. Het maken van foto’s of video opnamen is (voorlopig) niet toegestaan;
 10. Bezoekers houden anderhalve meter afstand van andere bezoekers die niet behoren tot hun eigen gezelschap;
 11. Volg altijd de hygiënemaatregelen;
 12. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van Kasteel Amerongen. Deze zijn herkenbaar aan de hesjes of sjerpen;
 13. In het kasteel is vanwege de maatregelen geen garderobe beschikbaar. Indien mogelijk, laten bezoekers hun jas en tas achter in de auto.
 14. In het kasteel zijn kluisjes beschikbaar. Tassen zijn niet toegestaan in het museum.
 15. Gebruik het toilet in het kasteel alleen indien nodig;
 16. Musea behouden zich verder het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het museum te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand. Tevens kunnen bezoekers die zich niet aan dit protocol houden verzocht worden het terrein te verlaten.

Looproute door het kasteel

 1. De ingang van het kasteel bevindt zich op de onderbrug noordzijde aan de voorzijde.
 2. Volg de looproute zoals deze is aangegeven voor- en in het kasteel;
 3. Haal niet in. Alleen in brede gangen/galerij is ruimte om evt. in te halen.
 4. Betreed een ruimte niet met meer bezoekers dan aangegeven. Voor de ingang van een ruimte staat aangegeven hoeveel bezoekers in deze ruimte aanwezig mogen zijn;
 5. Bezoekers verlaten het kasteel via de onderbrug zuidzijde (rechts aanhouden);
 6. In de museumwinkel worden alleen producten aangeraakt die men wil kopen;

Hygiëne

 1. Bezoekers reinigen hun handen bij de desinfectiezuil die bij de ingang van het kasteel en de kasteelwinkel staan;
 2. Bezoekers raken niks aan behalve trapleuningen, zitjes voor bezoekers, kluisjes, bezoek restaurant, winkel en toilet;
 3. Het kasteel wordt twee keer per dag grondig gereinigd met extra aandacht voor contactoppervlakten en aanraakpunten;
 4. Medewerkers en vrijwilligers van het kasteel desinfecteren tussentijds ook contactoppervlakten en aanraakpunten zoals de trapleuning, deurklinken en pinautomaat;
 5. De audiosets worden voor gebruik grondig gereinigd;
 6. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM:
  a. Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn;
  20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. – Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest;
  b. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  c. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak;
  d. Was daarna je handen;
  e. Schud geen handen;
  f. Houd 1,5 meter afstand van anderen;

Tuinen

 1. De tuinen van Kasteel Amerongen zijn alleen toegankelijk met een geldig entreebewijs dat vooraf online aangeschaft is.
 2. De tuinen zijn van 11.00 - 17.45 uur te bezichtigen vanaf de paden en de houten bankjes
 3. Ook buiten in de tuinen en bij de parkeerplaats geldt dat bezoekers 1,5 afstand houden van bezoekers die niet tot het eigen gezelschap behoren;
 4. Zodra bezoekers het kasteelterrein verlaten mag men niet opnieuw het museum betreden of gebruik maken van het toilet.