Margaretha Turnorplein, een kasteelplein voor iedereen.

Van het ooit zo statige Margaretha Turnorplein in Amerongen is weinig meer over. Als het regent is het modderig en men struikelt over de vele kuilen. Stichting Kasteel Amerongen is samen met gemeente Utrechtse Heuvelrug voornemens het plein opnieuw in te richten. Het uitgangspunt daarbij is herstel van het plein als bomenplein met medegebruik voor de naastgelegen school als speelplek, voor parkeren en beperkte evenementen.

Historische context

Het Margaretha Turnorplein heeft sinds 1683 meerdere transformaties doorgemaakt. Tot de Tweede Wereldoorlog kenmerkte het terrein zich als groen bomenplein. Tussen 1944 en 1945 is een deel van de zuidelijke boomaanplant gekapt. Sinds 1977 is het plein in gebruik als openbare parkeerplaats vanwege het toenemende autogebruik. Landschapsarchitect Patricia Debie:, ‘De historische context met het kasteel ontbreekt in de huidige situatie. De inrichting is onsamenhangend, de zichtassen zijn vervaagd en de contour van het plein is niet meer zichtbaar. De verharding is in een zeer slechte staat en de sterk verdichte bodem zorgt voor zeer slechte groeiomstandigheden voor de nog resterende monumentale bomen. Restauratie is dan ook hoog nodig.’

Archeologische onderzoeken

Of dit plan doorgaat is afhankelijk van de benodigde vergunningen. Om die vergunningen rond te kunnen krijgen zijn er diverse onderzoeken nodig. In de komende weken staat er onder andere een boomonderzoek en archeologisch onderzoek op de planning. De impact hiervan zal niet groot zijn en de verwachting is dat omwonenden geen last zullen ondervinden.

Crowdfunding

De benodigde financiering voor het plein is nog niet helemaal rond. Er is gelukkig al veel toegezegd; zoals al eerder in de pers te lezen was heeft o.a. het Utrechtse parelfonds (provincie Utrecht) een toezegging gedaan. Wij benaderen hiervoor nog andere fondsen en ook starten we een crowdfunding. Hier berichten wij binnenkort over.

Op de bijgevoegde visualisatie ziet men een ontwerp van het plein. Dit ontwerp is nog niet definitief en zal voor realisatie uiteraard eerst worden besproken met omwonenden en gebruikers.