Het historische karakter van het kasteelplein wordt nog dit jaar hersteld.

De afgelopen weken hebben de officiële stukken betreffende de restauratie van de Margaretha Turnorlaan en het kasteelplein, fysiek en digitaal, ter inzage gelegen bij de gemeente en bij het kasteel. Er zijn geen bezwaren binnengekomen. Met als resultaat dat Gemeente Utrechtse Heuvelrug de omgevingsvergunning heeft verleend. Na zes weken is deze vergunning onherroepelijk en kan er gestart worden met de uitvoering van de restauratie. Initiatiefnemer is Kasteel Amerongen. Met deze restauratie wil het bestuur van Stichting Kasteel Amerongen de historische situatie van het kasteelplein, inclusief goede condities voor bomen, zo goed mogelijk herstellen en veilig stellen voor de toekomst.

Startdatum
De komende periode gaat Kasteel Amerongen aanbesteding voorbereiden en alle betrokkenen informeren. Zodra de startdatum van de restauratie en de duur van de restauratie definitief zijn, verschijnen deze op de website.

Stichting Kasteel Amerongen is de diverse fondsen, subsidiënten, donateurs van de crowdfunding en ambassadeurs zeer dankbaar.