De restauratie van het zuidelijke deel van de Margaretha Turnorlaan en het kasteelplein van Kasteel Amerongen is klaar. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt, waardoor het grootste deel van het plein vlak voor kerst weer toegankelijk is.

De dubbele rij nieuwe bomen hebben de laan weer zichtbaar gemaakt en geven het plein allure. Regenwater kan via de natuurstenen goten en halfverharding van het plein de bodem infiltreren. Ook dit deel van Amerongen is daarmee regenwaterproof geworden.

Lang gekoesterde wens
Op 1 november 2021 werd gestart met de restauratie van het kasteelplein en de Margaretha Turnorlaan in Amerongen. Een lang gekoesterde wens van het kasteel ging daarmee in vervulling. Van een troosteloze parkeerplaats vol gaten wordt het plein getransformeerd naar een statig bomenplein met ruimte voor spelende kinderen, het parkeren van auto’s en fietsen en kleinschalige evenementen zoals de Grietmarkt.

Eiken in volle glorie
Begin 2022 wordt de halfverharding afgewerkt met een dunne toplaag. Dan is ook het noordelijke deel van het plein aan de beurt. De majestueuze, eeuwenoude eiken zullen dan weer in volle glorie op een prachtig plein staan, passend bij het kasteel, Amerongen en de huidige tijd. In maart 2022 zal het plein feestelijk opgeleverd worden.

Mede dankzij de gulle gevers die 1,5 m2 kasteelplein hebben geadopteerd zijn de benodigde fondsen bijeengebracht. Maar we zijn er nog niet helemaal. Er komen vijf bankjes op het plein die geadopteerd kunnen worden. Maar u kunt ook een boom adopteren: een mooie manier van schenken aan het einde van het jaar. Lees hier meer over via deze link.

regenwaterproof: Het regenwater in Amerongen gaat straks niet langer naar het riool maar wordt met infiltratiebuizen teruggebracht in de bodem. De riolering raakt zo minder belast.