Kasteel Amerongen is nog steeds ingericht zoals de bewoners het in 1977 hebben achtergelaten. Na de dood van de graaf in 1940 is er niet veel veranderd aan de inrichting van de kamers. Het historische interieur van Kasteel Amerongen geeft dan ook een prachtig beeld van de inrichting van een adellijke familie uit het begin van de twintigste eeuw. De oudste stukken van de collectie stammen uit de periode van de familie Van Reede uit de zestiende tot en met negentiende eeuw. De familie Van Aldenburg Bentinck heeft in de twintigste eeuw de collectie verrijkt met vele meubelen, portretten, muziekinstrumenten en andere voorwerpen.

In een oud pand als Kasteel Amerongen is het binnenklimaat doorgaans niet optimaal voor al die diverse objecten. Het is daarom ook van belang dat er voortdurend gemonitord worden wat de conditie is. Debbie Splinter (projectmedewerker collectie) en Pauline de Marchand (schilderijenrestaurator) bekijken gedurende meerdere dagen alle schilderijen in het huis. Ze kijken daarbij niet alleen de schilderijen, maar ook naar de lijsten. Het ergste stof wordt verwijderd en soms wordt er een ‘noodverband’ aangelegd van Japans papier. Op die manier maken ze een conditierapport, waardoor duidelijk wordt waar prioriteiten liggen. In de komende jaren kunnen de schilderijen dan waar nodig gerestaureerd worden. Op die manier zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties van het prachtige ensemble kunnen genieten.