Sinds 1952 jaar worden de vleermuizen in de kelder van kasteel Amerongen elk jaar geïnspecteerd door de vleermuizenwerkgroep.

Begin februari was het zover. De diertjes waren nog in winterslaap en lieten zich zo makkelijker inspecteren.

Onderaards gewelf

Bij de herbouw van Kasteel Amerongen, dat in 1673 door de Fransen in brand was gestoken, liet Margaretha Turnor, toenmalige vrouwe van het kasteel, een onderaards gewelf onder de voorburcht aanleggen voor de opslag. Dit gewelf is vandaag de dag nog steeds redelijk intact en wordt gebruikt door vleermuizen.

Het gewelf is donker en vochtig. De temperatuur is laag maar vorstvrij. De perfecte verblijfplaats voor vleermuizen tijdens de winter. Diep weggekropen in holletjes en diepe spleten van de muren brengen ze hier hun winterslaap door. Een klein aantal hangt vrij aan de wand. Met de klauwtjes van de achterpoten vastgenageld aan de bakstenen, het kopje omlaag en de vleugels tegen het lichaam gevouwen.

Getelde vleermuizen vanaf 1952

Waargenomen vleermuizen 2020

  • Baardvleermuis: 7
  • Watervleermuis: 18
  • Franjestaart: 41
  • Grootoorvleermuis : 0
  • niet determineerbaar: 4

    Totaal: 70

Voorjaar

In april verlaten de vleermuizen het onderaardse gewelf en zoeken een warmere verblijfplaats op, vooral in holle bomen. Tegen schemer worden in het voorjaar regelmatig vleermuizen waargenomen rond het kasteel. De wijfjes nemen afscheid van de mannetjes en gaan dan in groepjes bijeenhangen. In deze zogeheten kraamkolonies worden de jongen geboren.

Wilt u meer weten over de vleermuizen van Kasteel Amerongen? Op 2 september geeft Ben Verboom van de vleermuizenwerkgroep een excursie op het terrein van Kasteel Amerongen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Met dank aan de vleermuizenwerkgroep en ecoloog Dhr. A. A. Mabelis.