Zaterdag 15 oktober 2022

Nina Lamal is historica en werkt als postdoctoraal onderzoeker bij NL-Lab (Humanities Cluster, KNAW). Ze onderzoekt de rol van media in politiek en internationale betrekkingen in vroegmodern Europa.

Symposium 'Rampjaar 1672: Diplomatie in crisistijd'
Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat Lodewijk XIV Nederland binnenviel. Het is de geschiedenis ingegaan als het Rampjaar 1672. Naast Frankrijk waren ook Engeland, Münster en Keulen de vijanden van de Republiek. Stadhouder Willem III zag kans het tij te keren door slimme diplomatie.

Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen, was als diplomaat de rechterhand van stadhouder Willem III. In deze rol reisde hij langs diverse Europese hoven om steun te vragen voor Nederland. De rol van diplomatie in crisistijd is tot op de dag van vandaag een actueel thema. Daarbij speelt de vraag “in hoeverre leren we van het verleden?” een interessante rol. Om deze reden organiseert Kasteel Amerongen op 15 oktober a.s. een symposium in de Andrieskerk waarin deze thema's centraal staan.

Tijdens het symposium op 15 oktober 2022 zal dr. Nina Lamal een lezing geven over Publieksdiplomatie in de 17e eeuw. Tickets voor het symposium zijn hier te verkrijgen.


Terug naar de agenda