Vrijdag 3 februari 2023 t/m Zondag 2 juli 2023

Precies 350 jaar geleden vond het Rampjaar (1672-1673) plaats. Troepenmachten van Frankrijk en Duitsland vielen Nederland binnen en verwoesten en terroriseerden een groot deel van ons land. Kasteel Amerongen werd op 21 februari 1673 geplunderd en platgebrand door de troepen van Lodewijk XIV, koning van Frankrijk.
De expositie Goet en Bloet en de verhalen in het kasteel vertellen deze dramatische periode door de ogen van de stamslothouders van Kasteel Amerongen, de invloedrijke familie Van Reede. Hun unieke brieven en bijzondere voorwerpen uit deze tijd zijn bewaard gebleven en geven zo de persoonlijke beleving van het Rampjaar indringend weer.
Meer weten over het Rampjaar en de tentoonstelling?


Terug naar de agenda