Deze privacyverklaring is van Kasteel Amerongen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41177210.

Deze privacyverklaring is van Kasteel Amerongen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41177210.
Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens worden behandeld met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Kasteel Amerongen conformeert zich hierbij aan de per 25 mei 2018 geldende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien u gebruik maakt van de website van Kasteel Amerongen of anderszins persoonlijke gegevens verstrekt, heeft u notie genomen van onze privacyverklaring en gaat u ermee akkoord.

AVG

Kasteel Amerongen is aan te merken als de gegevens-verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verwerking van uw persoonsgegevens is gemeld bij de verantwoordelijke autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Type verwerking:

Kasteel Amerongen kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

• nadere informatievoorziening over onder meer actuele ontwikkelingen, tentoonstellingen, bijeenkomsten, producten en diensten.
• uitvoering van onze dienstverlening, verbetering van onze diensten en producten, samenstellen bezoekers- en gebruikersstatistieken, afhandeling van aangevraagde informatie en beveiliging en verbetering van de website.
• vanwege corona worden uw persoonsgegevens om de reden van corona track&trace voor 6 weken bewaard en daarna verwijderd.

Type persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Kasteel Amerongen kunnen worden verwerkt zijn voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, CV en motivatiebrief. Afhankelijk van de voorkeuren die zijn ingesteld op de verschillende social media accounts, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Kasteel Amerongen over uw onlineactiviteiten en sociale media profielen. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag worden verder gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze tentoonstellingen en diensten.

Cookies

De website van Kasteel Amerongen maakt gebruik van cookie technologie binnen de gestelde kaders van de AVG. Specifieke details dienaangaande kunt u vinden in de Cookie verklaring.

Google Analytics

Kasteel Amerongen heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die in Google Analytics verzameld zijn worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruikt Kasteel Amerongen de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Doel

Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Kasteel Amerongen en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Kasteel Amerongen worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Uw e-mailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten door op de afmeldlink onderin de e-mail te klikken.

Passende beveiliging

Kasteel Amerongen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Subverwerkers en delen van data

Kasteel Amerongen kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners die als verwerker zullen optreden en waarmee Kasteel Amerongen een overeenkomst heeft gesloten. Daarbuiten geeft Kasteel Amerongen door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of Kasteel Amerongen hiertoe is gehouden op grond van de wet.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens conform het bepaalde in de AVG.
Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken of indien u vragen heeft over deze verklaring, kunt u Kasteel Amerongen bereiken op info@kasteelamerongen.nl. Afmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk door op de afmeldlink onderin de e-mail te klikken of een e-mail te zenden aan info@kasteelamerongen.nl.

Bewaartermijnen

Kasteel Amerongen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet. Google Analytics gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd.

Aanpassingen privacy verklaring

Kasteel Amerongen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De huidige verklaring gaat in op 25 mei 2018.