De geschiedenis van 5 adellijke bewoners van Kasteel Amerongen is het thema van 2017.

Deze Heren van Amerongen zagen het als hun roeping om de roem van hun illustere geslacht hoog te houden.
Dit deden zij door te strijden voor volk en vaderland, maar ook door op diplomatiek en bestuurlijk niveau hun invloed aan te wenden.

Tijdens dit jaarthema worden een aantal bijzondere stukken uit de collectie getoond, b.v. het dodenmasker van Godard van Reede. Dit 300 jaar oude masker geeft een wel heel bijzonder kijkje in het verleden!
Godard leverde in de 17e eeuw een aantal veldslagen voor stadhouder Willem III in Ierland.
Ook kunt u het prachtige 18e eeuws “peer costume” van Frederik Christiaan Reinhard van Reede bewonderen. Dit kostuum werd speciaal voor hem vervaardigd toen hij zitting nam in het Engelse Hogerhuis.

In het najaar worden er vier lezingen georganiseerd rondom dit thema:

3 september :

Luc Panhuysen geeft zijn visie op Godard Adriaan van Reede, een gespleten persoomlijkheid

10 september:

Conrad Gietman geeft een lezing met als titel Godard van Reede

1 oktober :

Renger de Bruin zet in zijn lezing de persoon van Frederik Christiaan van Reede centraal.

5 november:

Leo van Putten sluit het themajaar af met een lezing over Godard van Aldenburg Bentinck

Kaarten kunt u nu reeds bestellen op de pagina's van de verschillende lezingen.
Wanneer u alle lezingen tegelijk boekt, hebben wij voor u een interessante aanbieding.
Ga daarvoor naar de pagina van Luc Panhuysen

Wilt u meer over dit thema weten?
.