De Stichting Kasteel Amerongen heeft een bestuur bestaande uit zes leden. Kasteel Amerongen heeft negen vaste medewerkers en ca. honderdtachtig vrijwilligers. De directeur heeft de dagelijkse leiding.

Medewerkers

Naam Functie
Herman Sietsma Directeur
Waronne Elbers Adjunct-directeur
Lodewijk Gerretsen Conservator
Wery Knaven Bedrijfsvoering
Ruud Elbertse Tuinbaas
Lydia van Manen Directie secretaresse

Bestuur

Naam Functie
dhr. Mr. J.A. Moolenburgh Voorzitter
dhr. Drs. C.J. Beuving Penningmeester
dhr. Drs. J. van Zomeren Secretaris
mevr. Dr. E.A. Sijmons
dhr. Dr. G.H.S. von Ilsemann
mevr. Ir. J.S.A. de Brauwere
Dhr. J.L. Herremans

Beloningsbeleid: de bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging.

ANBI

Stichting Kasteel Amerongen is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. De Stichting verstrekt gaarne nadere informatie over schenkingen en legaten.

Het fiscaalnummer/RSIN van de stichting is 003984102

Jaarverslagen en jaarrekening

Stichting Kasteel Amerongen

Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen