De interne organisatie van Kasteel Amerongen

Doelstelling Stichting Kasteel Amerongen

Stichting Kasteel Amerongen (SKA) is sinds 1982 verantwoordelijk voor de instandhouding en openstelling van het historisch ensemble (het ensemble van Huys, historische tuin en bijgebouwen) met zijn grote cultuurhistorische waarde, gelegen in een bijzondere landschappelijke setting. Stichting Kasteel Amerongen draagt statutair gezien de verantwoordelijkheid voor:

 • Behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, bijgebouwen, collectie en historische tuin.
 • De ontsluiting van dit ensemble voor een zo breed mogelijk publiek.

Missie

Het levend houden van het cultureel erfgoed Kasteel Amerongen door middel van het actief en duurzaam beheren van, én een actuele betekenis geven aan de unieke combinatie van het kasteel, de tuin en de collectie van de bewoners, die een belangrijke rol speelden in de Europese geschiedenis.

De Stichting Kasteel Amerongen heeft een bestuur bestaande uit acht leden. Kasteel Amerongen heeft negen vaste medewerkers en ca. honderdtachtig vrijwilligers. De directeur heeft de dagelijkse leiding.

Medewerkers

Naam Functie
Herman Sietsma Directeur
Waronne Elbers Adjunct-directeur
Lodewijk Gerretsen Conservator
Willem Brouwer Publieksbereik en educatie
Ruud Elbertse Tuinbaas
Lydia van Manen Directie secretaresse
Willemijn van Hees Marketeer
Margot Laane Collectiebeheerder
Josien Verdegaal Textiel beheer
José van den Brink Interieurverzorgster
Jolanda Anastasiades Interieurverzorgster
Alie Elenbaas Interieurverzorgster

Bestuur

Naam Functie
dhr. Mr. J.A. Moolenburgh Voorzitter
dhr. Drs. C.J. Beuving Penningmeester
dhr. Drs. J. van Zomeren Secretaris
mevr. Dr. E.A. Sijmons
dhr. Dr. G.H.S. von Ilsemann
mevr. Ir. J.S.A. de Brauwere
Dhr. J.L. Herremans
Dhr. Prof. Dr. J.C. Bierens de Haan

Beloningsbeleid: de bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging.

Opgave nevenfuncties bestuursleden SKA:

C. Beuving:

 • Voorzitter RvC Bouwinvest
 • Lid RvC Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid RvC Delta Lloyd Bank
 • Voorzitter RvT Qredits
 • Voorzitter bestuur VOx Impuls
 • Voorzitter bestuur VSB Vermogensfonds
 • Lid RvT VSB fonds
 • Voorzitter bestuur Zorgondersteuningsfonds
 • Voorzitter bestuur Aleda Foundation
 • Voorzitter RvA Larive International

E.A. Sijmons

 • Secretaris bij de Stichting Zicht op Toekomst
 • Bestuurslid bij de Stichting Toverfluit

J.A. Moolenburgh

 • Rechter plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
 • Funtionaris ondernemingskamer
 • Voorzitter Stichting Kunst in Amerongen
 • Bestuurslid Rotterdams juridisch genootschap

J. van Zomeren:

 • Voorzitter rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (per 1 september 2017)
 • Projectadviseur “Srebrenica Genocide, the failure of the international community“
 • Ambassadeur EUREGIO Rijn-Waal Kleve.

H. Herremans:

 • Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Andrieskerk
 • Voorzitter van de Stichting Vrienden van Leeuwenbergh
 • Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Mooi Sticht
 • Voorzitter van de Stichting Vriendenkring van Kasteel Amerongen

J.C. Bierens de Haan:

 • Stichting Sint Nicolaï Broederschap, Arnhem, bestuurslid
 • Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade, voorzitter
 • Stichting familie De Kempenaer, secretaris
 • Stichting Cultureel Erfgoed van de familie Feith, bestuurslid
 • Stichting familie Toe Laer, bestuurslid
 • Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, directeur

H. Sietsma:

 • Directeur-bestuurder Huis Doorn
 • Eigenaar Sietsma Advies Bestuur en Toezicht SATB
 • Rekenkamerfunctionaris gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard, en Westvoorne
 • Lid bestuur rekenkamer Zuid-Nederland (provincie N-Brabant en Limburg)
 • Voorzitter Vereniging van Orgelbouwers in Nederland
 • Voorzitter Stichting Klinkend Erfgoed Nederland
 • Bestuurslid Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug en Vallei
 • Bestuurslid Fonds Hartmans

J.S.A. De Brauwere:

 • Voorzitter Stichting exploitatie landgoederen Waayestein en Zuylestein
 • Voorzitter Stichting beheer historische groenelementen Utrechtse Heuvelrug ANBI
 • Lid Duurzaamheidsraad Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Lid Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB)
 • Architect directeur AAArchitecten

ANBI

Stichting Kasteel Amerongen is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. De Stichting verstrekt gaarne nadere informatie over schenkingen en legaten.

Het fiscaalnummer/RSIN van de stichting is 003984102

Jaarverslagen en jaarrekening

Stichting Kasteel Amerongen

Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen