Nieuwsbericht 21 mei 2019

KASTEEL AMERONGEN: VLAG UIT VOOR 2 MILJOEN

Kasteel Amerongen is vandaag verblijd met een bijdrage van 2 miljoen van de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Het bedrag is bestemd voor uitgaven die met de normale onderhoudsbudgetten niet bekostigd kunnen worden, vooral gericht op duurzaamheid en toegankelijkheid.

Het ministerie heeft een dergelijke toekenning voor een aantal monumenten in Nederland bekend gemaakt. Het gaat om monumenten die bepalend zijn voor de geschiedenis van Nederland, waar Kasteel Amerongen zeker bij hoort.

Directeur Herman Sietsma: “Terecht rekent de minister Kasteel Amerongen tot één van de monumenten die bepalend zijn voor Nederland. Verschillende bewoners zijn van grote invloed geweest op de geschiedenis en de zelfstandigheid van ons land. Het Huis is voortreffelijk gerestaureerd en in goede conditie, maar de kunst is om het op langere termijn ook zo te houden. Dit bedrag is doorslaggevend als het gaat om investeringen in de duurzame kwaliteit en toegankelijkheid van ons prachtige kasteel. In de normale onderhoudsbudgetten is daarvoor geen of onvoldoende ruimte. Gedacht kan bijvoorbeeld aan investeringen in een duurzame energievoorziening in de toekomst”.

“Kasteel Amerongen werkt met een kleine staf en verder plm. 200 vrijwilligers. Ook voor hen is deze toekenning een bewijs dat hun inzet, dag in dag uit, van bijzondere betekenis is. Samen werken we verder aan behoud en verduurzaming van ons prachtige erfgoed!”

Foto: Nufotograferen.nl