De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA) is opgericht in Amerongen in 1983 en heeft als doelstelling het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan Kasteel Amerongen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het werven van vrienden;
  • het organiseren van vrienden-, themadagen en andere evenementen;
  • het verwerven van fondsen ten behoeve van de restauratie en onderhoud van kasteel Amerongen met bijgebouwen, tuinen, inventaris en archieven;
  • de aankoop van voorwerpen die een verantwoorde aanvulling op de aanwezige inventaris en archieven zijn;
  • het geven van voorlichting en het verzorgen van publicaties;
  • het geven van adviezen aan de Stichting Kasteel Amerongen;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Voor nadere informatie over de stichting en de aanverwnate Athlone Society verwijzen wij naar hun eigen website:

Naar kasteelamerongen-vrienden.nl