Kasteel Amerongen omvat een groot terrein en bestaat uit het Huys met bijgebouwen, een parkbos, een bloementuin en een moestuin. De gebouwen en de overige monumentale onderdelen op het terrein zoals tuinbeelden, hekken en bestrating worden voor een groot deel onderhouden door leden van het klusteam.
Daarnaast zijn er regelmatig projecten zoals het plaatsen van een vloer voor een tent, onderhoud tuinbanken, schilderen van het muziekprieel enz.
Er is binnen het klusteam ook nog een groep die opgeleid is een ingezet kan worden in het Museale gedeelte van het Huys waarbij zij werkzaamheden van de Behoud en Beheer ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ophangen van de zomergordijnen.

Aanmeldformulier