Educatief Schoolprogramma 2021

Kasteel Amerongen is een prachtige leeromgeving voor basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs. Het is een geschikte locatie om specifieke lesstof aanschouwelijk te maken en te verdiepen. Breng met uw groep een bezoek aan Kasteel Amerongen en maak met elkaar op een interactieve manier kennis met het cultureel erfgoed dat het Huys en Tuinen van Amerongen te bieden heeft.

Primair Onderwijs

Kasteel Amerongen biedt basisscholen een aantal programma’s, waarbij beleving en ervaring met het kasteel en de geschiedenis van de vroegere bewoners centraal staat. Bekijk het aanbod en reserveer een programma dat bij uw groep past. Voor programma’s op maat kunnen mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.
Kerndoelen
Al onze programma’s sluiten aan op de kerndoelen voor Primair Onderwijs, Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoelen 51, 52, 53) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56). De leerlingen beleven kunst en erfgoed en leren vragen stellen. Hierdoor ontwikkelen zij kennis over cultureel erfgoed met als einddoel daarvoor waardering te ontwikkelen.

Programma’s primair onderwijs

‘Kaatje ben je boven?’
Vanaf de 13e eeuw werd het Huys bewoond door enkele families en hun personeel. Hoe gingen zij met elkaar om? Wie waren Godert Adriaan van Reede en Margaretha Turnor? Waarom was de huishoudster mevrouw Doorslagh zo geliefd? En hoe zag de dag van de dienstbodes ten tijde van het verblijf van de Duitse keizer eruit?
Leerlingen maken kennis met het leven, zoals zich dit eeuwenlang afspeelde voor de bewoners van Kasteel Amerongen door een interactieve rondleiding begeleid door een educatief medewerker. Ook ervaren zijzelf hoe het was om bediende te zijn door een huishoudelijke opdracht uit te voeren.

Praktische informatie:
• Rondleidingen voor scholen zijn alleen mogelijk op afspraak, minimaal drie weken van te voren.
• Geschikt voor groep 5 t/m 8; maximaal 30 leerlingen (grotere aantallen uitsluitend in overleg). Maximaal vier begeleiders per groep (gratis).
• Wanneer: gedurende het hele jaar op maandagmiddag van 13.30 tot 15 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 11 uur.
• Duur: 60 minuten
• Kosten: € 4,- per leerling plus € 35,- voor de educatieve rondleider(s) van Kasteel Amerongen.

Dwalen tussen de ‘Makke Janne’ en ‘Het Graf van Uranus’
De historische tuinen van Kasteel Amerongen hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen bij de bewoners. Wie liepen er in het verleden over de mooie paden? Welke bomen zijn al 300 jaar oud en waar zijn de dierengraven? Wat is een Berceau en wie is Uranus?

Op het kasteelterrein rond het Huys kunnen leerlingen onder begeleiding van een educatief medewerker de Tuinen van Kasteel Amerongen ontdekken, waarbij ook aandacht is voor de historische weetjes.

Praktische informatie:
• Rondleidingen voor scholen zijn alleen mogelijk op afspraak, minimaal drie weken van te voren.
• Geschikt voor groep 3 t/m 8; maximaal 30 leerlingen (grotere aantallen uitsluitend in overleg). Maximaal vier begeleiders per groep (gratis).
• Wanneer: van 1 maart tot 1 november op dinsdag t/m vrijdag
• Duur: 45-60 minuten
• Kosten: € 4,- per leerling plus € 35,- voor de educatieve rondleider(s) van Kasteel Amerongen.

‘Het vriest sterck’: Winter op Kasteel Amerongen
Strenge winters betekenden voor de bewoners van Kasteel Amerongen zware tijden. Margaretha Turnor schreef er vaak over in haar brieven aan haar echtgenoot Godert Adriaan van Reede. Hoe overleefde Margaretha en haar gezin de vrieskou en het hoge water van de Rijn? Hoe kwamen ze aan eten en hoe hielden ze zich warm?

Leerlingen ervaren hoe het was om te wonen en werken tijdens de wintermaanden op Kasteel Amerongen. Ze nemen ze een kijkje in de keukens en klimmen over de vele trappen naar de grote zolder. Tot slot leveren de leerlingen een bijdrage aan de vele ‘winterse taken’ van het personeel.

Praktische informatie:
• Rondleidingen voor scholen zijn alleen mogelijk op afspraak, minimaal drie weken van te voren.
• Geschikt voor groep 5 t/m 8; maximaal 30 leerlingen (grotere aantallen uitsluitend in overleg). Maximaal vier begeleiders per groep (gratis).
• Let op: Kasteel Amerongen beschikt NIET over een lift!!
• Wanneer: van 1 november tot 1 april op maandagmiddag van 13.30 tot 15 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 11 uur.
• Duur: 60 minuten
• Kosten: € 4,- per leerling plus € 35,- voor de educatieve rondleider(s)van Kasteel Amerongen.

Ontrafel het mysterie van Kasteel Amerongen: tuinspeurtocht
Elisabeth Bentinck was gek op dieren en was vaak in de tuinen van Kasteel Amerongen te vinden. Welke ‘dierensporen’ heeft zij achtergelaten? Wat is het mysterie van Kasteel Amerongen?

Met het opdrachtenblad doen leerlingen onder begeleiding van leerkrachten en ouders de tuinspeurtocht ‘Het Mysterie van Amerongen’. Zo ontdekken zij welke bijzondere band Elisabeth Bentinck met de dieren op Kasteel Amerongen had.

Praktische informatie:
• Geschikt voor groep 1 t/m 5
• Wanneer: uitsluitend tijdens reguliere openingstijden van Kasteel Amerongen het gehele jaar door (zie www.kasteelamerongen.nl)
• Te koop á € 3,50 per speurtocht bij de Kasteelwinkel/Ticketshop Annebetje tijdens openingstijden van het kasteel ( N.B. bij de speurtocht hoort een poezenmasker; één exemplaar per speurtocht)

Voortgezet Onderwijs

Kasteel Amerongen biedt een afwisselend programma voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs, gericht op het cultuurerfgoed van het Huys (vanaf 1286) en bewoners (13e eeuw tot 1977) en op het verblijf van de Duitse keizer Willem II op Kasteel Amerongen van 1918 tot 1920. Voor programma’s op maat kunnen mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.
Kerndoelen
Al onze programma’s sluiten aan op de kerndoelen voor de onderbouw Voortgezet Onderwijs, Mens en Maatschappij (kerndoelen 37 en 42), zoals vragen stellen, inlevingsvermogen ontwikkelen en een open, verkennende houding aannemen. Ook kan Kasteel Amerongen leerlingen leren de eigen omgeving te gebruiken als bron en onderzoeksobject.

Programma’s voortgezet onderwijs

Het Huys
Henric en Diederik Borre kregen in 1286 van de Hollandse graaf Floris V toestemming om een ‘Huyse dat si doen timmeren te Amerongen’. Wat is er van over? Waarom werd er later een ander Huys gebouwd en hoe ziet het Huys er nu uit?

De leerlingen gaan op onderzoek naar sporen van het verleden met betrekking tot de bouw van het Huys onder begeleiding van een educatief medewerker. Welke keuzes werden er toen gemaakt en waarom? Door de rondleiding, waarbij ‘binnen’ en ‘buiten’ onlosmakelijk verbonden zijn, wordt duidelijk dat Kasteel Amerongen laat zien dat ‘het is, zoals het was’!

Praktische informatie:
• Rondleidingen voor scholen zijn alleen mogelijk op afspraak, minimaal drie weken van te voren.
• Geschikt voor onderbouw VO, met name VMBO beroepsgericht (profielvak BWI); maximaal 30 leerlingen (grotere aantallen uitsluitend in overleg). Maximaal 4 begeleiders per groep (gratis).
• Wanneer: gedurende het hele jaar op maandagmiddag van 13.30 tot 15 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 11 uur.
• Duur: 60 minuten
• Kosten: € 4,- per leerling plus € 35,- voor de educatieve rondleider(s) van Kasteel Amerongen.

Help de Keizer komt!
In Amerongen werd in 1918 wereldnieuws geschreven….de Duitse keizer Wilhelm II vluchtte na het einde van de Eerste Wereldoorlog naar Kasteel Amerongen, waar hij werd ontvangen door de toenmalige bewoner graaf von Aldenburg Bentinck. Wat betekende zijn komst voor het dorp en de bewoners van Kasteel Amerongen? Hoe zag het dagelijks leven eruit tijdens het verblijf van deze bijzondere gast?
Leerlingen maken tijdens een informatieve rondleiding in en rond Kasteel Amerongen kennis met de achtergrond van de komst van de keizer en de invloed, die het had op de gebeurtenissen tijdens zijn verblijf en in de periode daarna.

Praktische informatie:
• Rondleidingen voor scholen zijn alleen mogelijk op afspraak, minimaal drie weken van te voren.
• Geschikt voor onder- als bovenbouw Voortgezet Onderwijs
• Maximaal 50 leerlingen; minimaal 1 begeleider per 10 leerlingen (gratis)
• Wanneer: gedurende het hele jaar op maandagmiddag van 13.30 tot 15 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 11 uur.
• Duur: 60 minuten
• Kosten: € 4,- per leerling plus € 35,- voor de educatieve rondleider(s) van Kasteel Amerongen.

Aanmelden kan via rondleidingen@kasteelamerongen.nl

Voor meer informatie en mogelijkheden voor programma’s op maat: info@kasteelamerongen.nl